CALITATE, SIGURANTA, EFICIENTA   Vieru Constantin   tel: 0769063001    fax: 0244521119 e-mail: vcv.pfa@gmail.com Evaluator De Risc La Securitate Fizica           - Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor,  - H. G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, si             - Instructiunea M.A.I. nr. 9 din 1 martie 2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizic a unitatilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.       Conform  prevederilor ART. 2 din HOTARAREA nr. 301 din 11 aprilie 2012 (16.06.2012) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, pentru adoptarea măsurilor de asigurare a securității obiectivelor conducatori unitatilor economice au obligatia respectarii urmatoare prevederi legale, astfel:     (1) În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege, unităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Lege, denumite în continuare unităţi indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de deţinere a bunurilor ori valorilor, trebuie să adopte măsuri de securitate în formele prevăzute de Lege, completate cu măsuri procedurale.     (2) Cerinţele minimale de securitate, pe zone funcţionale şi categorii de unităţi, sunt prevăzute în anexa nr. 1. art. 4, lit. b) amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei     (3) Adoptarea măsurilor de securitate prevăzute la alin. (1) se realizează în conformitate cu analiza de risc efectuată de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experţi abilitaţi, care deţin competenţe profesionale dobândite pentru ocupaţia de evaluator de risc la securitatea fizică. art. 4, lit. c) amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei        In vederea  luarii tuturor masurilor de securitate necesare impotriva producerii incidentelor de risc la securitate fizica(furturi,talharii sau distrugeri), ce pot afecta   viața,  integritatea  corporală  sau libertatea  persoanei  ori  care  pot  aduce  prejudicii  valorilor deținute de unitatea dvs, este necesara expertiza unei persoane specializate si avizata de IGPR ,denumita evaluator de risc la securitate fizica, inscrisa in REGISTRUL NATIONAL AL EVALUATORILOR DE RISC LA SECURITATE FIZICA      DATE DE CONTACT Toate Drepturile Rezervate © 2014 evaluator-de-risc-prahova.ro Gazduire Web Creare Site Ieftin Promovare Web